Välj en sida

Projektet Smartinfart.se

Många som idag åker bil till arbetet skulle gärna åka kollektivt i större utsträckning om det gick lika fort som att åka med bil och var lika smidigt. SL, Vägverket region Stockholm, Nacka kommun och Sickla Köpkvarter driver nu tillsammans ett försök vid infartsparkeringen i Sickla Köpkvarter. Boka parkeringSyftet är att se om det går att göra det enklare och smidigare för boende i Nacka och Värmdö att infartsparkera och fortsätta färden in mot Stockholm med SL-trafiken. I närheten har man valt att skylta med flertalet skyltar därvid har bland annat flera aktörer i anläggningarna valt att erbjuda passande tjänster så som tjänster, snabbmat, bildäck, förvaringar med mera. Det flesta som bokar en parkeringsplats idag gör det via en app eller parkeringsautomat. Bilägare går inte längre runt med småmynt eller sedlar.

Läs mer om projektet här.Visionen är ett Stockholm som omges av smidiga bytespunkter där växlingen mellan färdmedel går snabbt, enkelt och säkert och där användarna kan uträtta ärenden och använda sin ”mellantid” på ett bra sätt. Det här bidrar även till en bättre miljö för Stockholm!

 

smartinfart.se

Det här är alla företag bakom satsningen

Nacka kommun
SL

Andra kända aktörer som också var med och hjälpte